logo

Programové vyhlásenie vlády nesmie byť floskula bez obsahu

Programové vyhlásenie vlády nesmie byť floskula bez obsahu

Veľmi sa tešíme, že vláda Slovenskej republiky myslela pri tvorbe svojho Programového vyhlásenia aj na rovnosť žien a mužov. Mimoriadnu radosť máme najmä z vyhlásení, ktoré uvádzame nižšie. Prajeme vám, vláda SR, i nám – všetkým ženám a mužom v tejto krajine, aby ste si tieto body svojho Programového vyhlásenia ctili a riadili sa nimi […]

Píše Feministická platforma, 20. 4. 2020

celý článok

ilustračný obrázok k Programové vyhlásenie vlády nesmie byť floskula bez obsahu
ilustračný obrázok k Programové vyhlásenie vlády nesmie byť floskula bez obsahu

https://spravy.progresivne.sk/c/1989e5a3c1
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa