logo

Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová

Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová

Progresívne Slovensko usporiada svoj Snem 6. júna. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne elektronickou formou. Na Sneme sa bude diskutovať o povolbeno vývoji a voliť nové predsedníctvo strany. Do funkcie predsedov kandidujú dvaja kandidáti – Michal Trubam a Irena Biháriová. Michal Truban ku svojej kandidatúre povedal: “Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a kde som napísal aj kde všade sme spravili chyby. A kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som znova kandidoval. Že zodpovednosť som prijal, ale že na sneme mi chcú dať vysvedčenie a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PSka a mať viacerých kandidátov na predsedu.” “Som presvedčený, že my progresívci máme v slovenskej politike ešte jednu obrovskú úlohu: Chcem, aby PS veľmi konštruktívne pomáhalo spojiť pod jednu strechu sily, ktoré spoločne dokážu reálne vyvažovať populistickú a radikálne konzervatívnu politiku. Voliči, ktorí veria v právny štát a dodržiavanie pravidiel, v slobodu, rovnosť a dôstojnosť všetkých ľudí bez rozdielu, v ochranu prírody aj v moderný a kompetentný štát, si zaslúžia silnú alternatívu a zodpovedných lídrov, ktorí ju dokážu vytvoriť”, dodal Truban Irena Biháriová sa ku Snemu vyjadrila: “Chcem nášmu hnutiu ponúknuť takú víziu smerovania Progresívneho Slovenska, ktoré dokáže byť silnou protiváhovou voči aktuálnym snahám ohrozovať sekulárnu podobu štátu, ktoré bude nastoľovať témy sociálnej spravodlivosti, zelenej obnovy, digitálneho štátu a európskej spolupatričnosti. Verím, že v dobe po korone sa môže stať práve progresivizmus hybnou silou a inšpiráciou vo viacerých oblastiach spoločenského a politického života. Preto by som sa rada pričinila o to, aby bolo PS na túto výzvu pripravené. Je dobre, že hnutie si bude môcť vyberať z ponúk dvoch kandidátov.” Snem zvolí aj nových podpredsedov a členov predsedníctva a nastaví fungovanie PS do budúcnosti.The post Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová

Píše Irena Bihariová, Michal Truban, 15. 5. 2020

celý článok

ilustračný obrázok k Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová
ilustračný obrázok k Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová
ilustračný obrázok k Snem PS sa uskutoční 6. Júna, kandidovať na lídrov budú Truban a Biháriová

https://spravy.progresivne.sk/c/4c6717133e
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa