logo

Zaslúžia si to!

Zaslúžia si to!

Progresívne Slovensko si uvedomuje, že kvalitné školstvo je výsledkom pôsobenia dostatočné kvalifikovaných, spokojných učiteľov a učiteliek, ktorí majú vyhovujúce pracovné podmienky a dostatok priestoru na oddych a osobný rozvoj, ktorý by učiteľov motivoval k vzdelávaniu a zavádzaniu inovácií do vzdelávacieho procesu. Preto sme pripravili učiteľský balík, ktorý navrhuje opatrenia v troch kľúčových oblastiach, ktoré povedú k zvýšeniu statusu profesie učiteľa/učiteľky a tým sekundárne k zvýšeniu kvality vzdelávania – atraktívne finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok a podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň.

Píše Miroslav Kocúr, Ingrid Kosová, Tomáš Valášek, 22. 6. 2022

celý článok

ilustračný obrázok k Zaslúžia si to!
ilustračný obrázok k Zaslúžia si to!

https://spravy.progresivne.sk/c/524ac09c6c
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa