logo

Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta

Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta

Vyhlásenie stavu klimatickej núdze, ktorý vytvorí rámec pre znižovanie emisií skleníkových plynov v súlade s cieľom udržať globálne oteplenie na 1,5 °C, zabráni investíciám do nových projektov využívajúcich fosílne zdroje a protichodnosti politík dotýkajúcich sa zmeny klímy, patrí medzi priority Progresívneho Slovenska. Zmena klímy už v súčasnosti prispieva k smrti státisícov ľudí ročne, viac ako 300 miliónov je postihnutých rôznymi škodami, svet stojí viac ako 1,2 trilióna USD a každoročne znižuje globálny hrubý domáci produkt o 1,6 %. Aj na Slovensku sa zmena klímy už prejavuje zvýšením častosti a intenzity extrémnych prejavov počasia v podobe vĺn horúčav, intenzívnych zrážok vedúcich k záplavám či dlhšími obdobiami sucha. Od roku 1996 do roku 2015 na Slovensku kvôli horúčavám predčasne zomrelo približne 2750 ľudí. Vedci upozorňujú, že ak máme predísť mimoriadne negatívnym dôsledkom zmeny klímy, potrebujeme udržať globálne oteplenie do 1,5 stupňa. Napriek klimatickým záväzkom Slovensko v posledných rokoch reálne neznižuje emisie skleníkových plynov. V rokoch 2014 – 2016 emisie skleníkových plynov v SR namiesto výrazného poklesu stagnovali a v roku 2018 dokonca zaznamenali nárast o 2,8 %. Martin Hojsík, člen predsedníctva Progresívneho Slovensko zodpovedný za oblasť životného prostredia: „Dlhodobo sme svedkami protichodnosti politík, kedy na jednej strane vládni predstavitelia SR deklarujú zámer znižovať emisie skleníkových plynov avšak súčasne sa prijímajú verejnou správou či štátnymi inštitúciami rozhodnutia, ktoré emisie skleníkových plynov zvyšujú, alebo zhoršujú dôsledky zmeny klímy na ľudí a ich majetky. Napríklad štátna Eximbanka finančne podporuje projekty dvoch tepelných elektrární spaľujúcich odpad z ropy na Kube. V mestách a obciach sa tiež realizovali projekty, ktoré zhoršujú dôsledky zmeny klímy znížením rozlohy a kvality zelene, zvýšením rozlohy spevnených netienených plôch a pod.“ Preto Progresívne Slovensko pripravuje s tímom odborníkov vyhlásenie stavu klimatickej núdze v podobe balíka opatrení, ktoré povedú ku konkrétnym zmenám legislatívy a spôsobu investičného rozhodovania štátnych inštitúcií. Dominik Hatiar člen Progresívneho Slovenska zaoberajúci sa energetikou: „Znižovanie emisií skleníkových plynov a adaptovanie sa na jej negatívne dôsledky predstavujú príležitosti pre rozvoj podnikania, inovácií a tvorbu nových pracovných miest, ktoré chce Progresívne Slovensko v plnej miere využiť. Zároveň považuje za nevyhnutné zabezpečiť transformáciu hospodárstva k uhlíkovej neutralite spravodlivým, férovým, sociálne citlivým spôsobom. Nie každý môže za klimatickú zmenu rovnakým dielom, čo musí byť zohľadnené pri prerozdeľovaní finančnej záťaže. Tá by mala vychádzať z princípu „znečisťovateľ platí“ a  citlivo pristupovať k nízkopríjmovým skupinám obyvateľov, ktorí majú najmenší podiel na klimatickej zmene.“ Pozitívnym príkladom je projekt regionálnej energetickej sebestačnosti na Poľane realizovaný o. z. Priatelia Zeme – CEPA, v rámci ktorého sa darí znižovať emisie skleníkových plynov a vytvárať nové pracovné miesta pri udržiavaní relatívne nízkych cien energií. Progresívne Slovensko bude podporovať aplikáciu tohto prístupu aj do ďalších regiónov. Zuzana Hudeková doplnila: “V oblasti adaptácie na zmenu klímy bude potrebné v rámci balíka opatrení vyhlásenia stavu klimatickej núdze upraviť viaceré zákony, normy a metodiky. Ide napríklad o stavebný a cestný zákon, zákon o vodách, o ochrane prírody, ktoré je potrebné upraviť za účelom ochrany a rozširovania prírode blízkych lesov a rozmanitosti štruktúry krajinnej pokrývky, zlepšenia hospodárenia so zrážkovými vodami či zvýšenia ochrany a rozlohy zelene v sídlach. K ďalším cieľom úprav legislatívy patrí zvýšenie priepustnosti povrchov na verejných priestranstvách, zabezpečenie komplexnej obnovy budov chrániacich ľudí a majetky pred zvyšovaním intenzity a častosti extrémnych prejavov počasia“.The post Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta appeared first on progresivne.sk.

Píše Martin Hojsík, 16. 9. 2019

celý článok

ilustračný obrázok k Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta
ilustračný obrázok k Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta
ilustračný obrázok k Spravodlivé klimatické opatrenia modernizujúce hospodárstvo 
a tvoriace nové pracovné miesta

https://spravy.progresivne.sk/c/673eb5592d
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa