logo

Rodovo podmienené násilie v športe

Rodovo podmienené násilie v športe

Rodovo podmienené násilie môžeme pozorovať pri všetkých ľudských aktivitách a životných situáciách, šport nevynímajúc. Násilie v športe najčastejšie predstavuje sexuálne obťažovanie a zneužívanie, znásilnenie, šikanovanie, mobing, fyzické alebo psychické násilie a LGBTQI násilie. Toto násilie môže vznikať medzi športovcami navzájom, alebo medzi športovcami a ich trénermi, manažérmi, funkcionármi, lekármi, či fyzioteraupetmi.Spoľahlivé údaje o rodovo podmienenom […

Píše Feministická platforma, 6. 12. 2020

celý článok

ilustračný obrázok k Rodovo podmienené násilie v športe
ilustračný obrázok k Rodovo podmienené násilie v športe

https://spravy.progresivne.sk/c/a9c4b78a25
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa