logo

Sčítanie obyvateľstva alebo viera sa vyznáva inak

Sčítanie obyvateľstva alebo viera sa vyznáva inak

Ako veriaci človek by som ľudí pri sčítaní obyvateľov povzbudil k pravdivému vyjadreniu ich skutočných postojov, presvedčenia, vyznania, občianskych aj duchovných hodnôt. Rovnako by sa dala táto na pozadí pandémie a vládnej krízy nepodstatná záležitosť využiť ako príležitosť. Je to príležitosť, aby sme postupne upriamili pozornosť zákonodarného zboru k poctivému, spravodlivejšiemu a transparentnému usporiadaniu vzťahu štátu a cirkví. Ich rovnocenné postavenie smerom k štátu aj k sebe navzájom majú byť v spoločnosti zárukou toho, že chudobní, utláčaní a prenasledovaní v nich budú mať svoj hlas aj oporu. V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť aj férovosť podmienok na registráciu štátom uznanej cirkvi či náboženskej spoločnosti. Je o čom uvažovať aj hovoriť. Bude to len naplnením jednej z ambícií novembra 1989. Darovať cirkvám skutočnú slobodu a nezávislosť od štátu. Je čas dokončiť nežnú revolúciu. Nežne. Bez nátlaku z ktorejkoľvek strany

Píše Miroslav Kocúr, 22. 3. 2021

celý článok

ilustračný obrázok k Sčítanie obyvateľstva alebo viera sa vyznáva inak
ilustračný obrázok k Sčítanie obyvateľstva alebo viera sa vyznáva inak
ilustračný obrázok k Sčítanie obyvateľstva alebo viera sa vyznáva inak

https://spravy.progresivne.sk/c/b3c543d5db
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa