logo

PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu

PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu

Progresívne Slovensko zaviedlo ako jeden z hlavných pilierov programu spravodlivú a zelenú transformáciu. Snem Progresívneho Slovenska, uvedomujúc si akútne ohrozenie budúcnosti ľudstva vplyvom klimatickej krízy spôsobenej antropogénnymi emisiami skleníkových plynov, nárast emisií týchto plynov na Slovensku v posledných rokoch a potrebu udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia; ohrozenie ekosystémových služieb z dôvodu poškodzovania a ničenia posledných oblastí divočiny na Slovensku a potrebu bezzásahovosti aspoň na 5 percentách územia SR ako aj EÚ; krízu spôsobenú nadmerným používaním jednorazových plastových výrobkov a obalov a potrebu prechodu na cirkulárnu ekonomiku; a nepriaznivý stav ovzdušia a vodných tokov schvaľuje požiadavku na spravodlivú a zelenú transformáciu ako jeden z hlavných pilierov programu Progresívneho Slovenska s cieľmi: mitigácie klimatickej zmeny v zmysle potreby udržať oteplenie pod 1,5 stupňa prechodu na cirkulárnu ekonomiku a náhrady jednorazových plastových výrobkov a obalov ochrany aspoň piatich percent územia SR bezzásahovým spôsobom dosiahnutia priaznivého stavu ovzdušia a vôd. poveruje predsedníctvo Progresívneho Slovenska detailnejším vypracovaním programu v týchto otázkach predsedníctvo Progresívneho Slovenska presadzovaním týchto cieľov v prípadných koaličných rokovaniach pred ako aj po parlamentných voľbách.The post PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu appeared first on progresivne.sk.

Píše Progresívne Slovensko, 13. 5. 2019

celý článok

ilustračný obrázok k PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu
ilustračný obrázok k PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu
ilustračný obrázok k PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu

https://spravy.progresivne.sk/c/bb611c2dac
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa