logo Progresívneho Slovenska

Celoživotnévzdelávanie

Michal Páleník

Celoživotné vzdelávanie

Vytvoríme kvalitný systém celoživotného vzdelávania, aby ním boli podporovaní učitelia, aby mali všetci záujemcovia možnosť zvýšiť si kvalifikáciu, reagovať na aktuálne potreby trhu práce či na najnovšie výstupy vedy a výskumu....

Píše Michal Páleník, 10. 1. 2020

celý článok

ilustračný obrázok k Celoživotné vzdelávanie
ilustračný obrázok k Celoživotné vzdelávanie
ilustračný obrázok k Celoživotné vzdelávanie

https://spravy.progresivne.sk/c/fa57efd3b2
novinky minulého týždňa
Nový normál - život v permanentnej kríze