logo

Richard Dubovický

Richard Dubovický

Richard Dubovický • články a blogy

Pomôže slobodným matkám v Prešove nový mestský podnik?

25. 10. 2021 • Pociťujeme nedostatok sociálnych služieb v meste Prešov, najmä základných služieb pre znevýhodňovaných obyvateľov (seniorov, ZŤP, osamelých rodičov a dlhodobo nezamestnaných) viac

Petícia za vyčistenie koryta riek Torysa a Sekčov pretekajúcich územím mesta Prešov

17. 6. 2021 • Žiadame Samosprávu Mesta Prešov o spísanie dohody so správcom tokov, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. OZ Košice a o zabezpečenie odstránenia nánosov, vývratov a odpadu z vodných tokov Torysa a Sekčov v roku 2021. viac

RSS zdroje:

blog.sme.sk

články od Richard Dubovický na tvoju stránku

do svojej stránky:

https://spravy.progresivne.sk/dubovicky
zdieľaj, štvorcový obrázok, ig text,
storka obrázok, storka2 obrázok, posledné
novinky minulého týždňa